Med over 10 000 ansatte på verdensplan har Boehringer Ingelheim Animal Health produkter som er tilgjengelige på over 150 markeder, og en global tilstedeværelse i 99 land. Som et forskningsbasert veterinærmedisinsk firma investerer Boehringer Ingelheim løpende ca. 12 % av nettoomsetningen i forskning og utvikling med henblikk på fortsatt forbedring av verdens dyrehelse.