Video - webinar
Webinar

Feline acromegaly: How to diagnose it, and what are the current management options

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om akromegali hos katter og hvilke behandlingsmuligheter som finnes.

Webinar

Home monitoring of the diabetic cat – how to bring diabetes monitoring in to the 21st century

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om hjemmemonitorering av katter med diabetes. Hun går bl.a. hvordan samarbeidet med katteeieren tilpasses den enkelte eiers mulighet for overvåkning.

Webinar

Management of feline diabetes: goals for good quality of life for the patient, the vet and the owner

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om langtidsbehandling av diabetes hos katt, slik at det blir gjort best mulig for katten, eier og veterinæren.  

Webinar

Pancreatitis in the feline diabetic: what do we know? How can we best manage it?

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om pankreatitt hos katter med diabetes

Webinar

Observasjon av kalvingsområdet

Observasjon av kalvingsområdet

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Utfôring av melk i mellomhytter

Utfôring av melk i mellomhytter

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Sykdomsobservasjoner hos småkalv

Sykdomsobservasjoner hos småkalv

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Fôring av kalver i enkelthytter

Fôring av kalver i enkelthytter

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Hygiene rundt melketaxi, coloquick og fryser

Hygiene rundt melketaxi, coloquick og fryser

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Rengjøring av ny melketaxi

Rengjøring av ny melketaxi

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

HJELP?