Video - webinar
Webinar

Når en kalv blir født

Når en kalv blir født

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Rengjøring av kalvekjøkken

Rengjøring av kalvekjøkken

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Observasjon av kalvingsområdet

Observasjon av kalvingsområdet

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Utfôring av melk i mellomhytter

Utfôring av melk i mellomhytter

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Sykdomsobservasjoner hos småkalv

Sykdomsobservasjoner hos småkalv

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Fôring av kalver i enkelthytter

Fôring av kalver i enkelthytter

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Hygiene rundt melketaxi, coloquick og fryser

Hygiene rundt melketaxi, coloquick og fryser

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Rengjøring av ny melketaxi

Rengjøring av ny melketaxi

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Nedfrysing av råmelk

Nedfrysing av råmelk

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Håndtering av råmelk og brixmåling

Håndtering av råmelk og brixmåling

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

HJELP?