Video - webinar
Webinar

Osteoarthritis series: The clinical scientist's perspective

Topic: TAKE A DEEP LOOK: What happens in osteoarthritic joints and how does that impact the progression of disease? Speaker: Professor Steven Budsberg.

Webinar

Når en kalv blir født

Når en kalv blir født

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Rengjøring av kalvekjøkken

Rengjøring av kalvekjøkken

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

Webinar

Management of the cat with acute dyspnea

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av katter med akutt dyspnø. 

Webinar

Assessment of acute pain in cats using scoring systems

Se Dr. Susan Little snakke om vurdering av akutt smerte ved hjelp av forskjellige scoringssystem. Samt behandling av akutt smerte hos katt. 

Webinar

Acute presentations of hypertension

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av katter med akutt hypertensjon. 

Webinar

Diagnosing kidney diseases in the acutely ill cat

Se Dr. Susan Little snakke om diagnostikk og behandling av akutte nyresykdommer hos katt.

Webinar

Assessment and management of constipation

Se Dr. Susan Little snakke om den nyeste behandlingen av forstoppelse hos katter. 

Webinar

Top tips for management of urethral obstruction

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av urinveisobstruksjon.

Webinar

Feline diabetic ketoacidosis: a key-point approach to its management

Se Dr. Yaiza Forcada tale om behandling af diabetisk ketoacidose hos katte.

HJELP?