Video - webinar

Video / Webinar

Webinar 2: Behandling og overvåking av PPID

I del 2 går Andy Durham gjennom behandling og overvåking av PPID.

28. Mar 2024
Video / Webinar

Webinar 1: Diagnostisering av PPID

I del 1 går Andy Durham gjennom diagnostikk og tolkning av laboratorieresultat. Du får også et innblikk i pre test probability og hvordan du vurderer det.

19. Mar 2024
Tendon injury

The biomechanics of tendons in relation to tendon injury

In this webinar Stefan Cokelaere explains the functions of the equine tendons in a practical way.

23. Nov 2023
Tendon injury

Updates on diagnosis and prognosis in tendon injuries

Stefan Cokelaere part 2 - Updates on diagnosis and prognosis in tendon injuries

23. Nov 2023
Tendon injury

Panel discussion on rehabilitation and prevention of re-injury

Panel discussion from Herning in 2022

23. Nov 2023
Tendon injury

Product presentation RenuTend™

Ela Misuno præsenterer RenuTend

23. Nov 2023
Tendon injury

Impact of surfaces on tendon injury

Ela Misuno presents RenuTend

23. Nov 2023
Equine Gastric Ulcer Syndrome

Webinar del 2: Equine Glandular Gastric Disease

Dette webinaret gir en oppdatering på Equine Gastric Ulcer Syndrome (EGUS) hos voksne hester. Webinaret kommer til å gå igjennom prevalens, etiopatogense, kliniske teg

12. May 2023
Equine Gastric Ulcer Syndrome

Webinar del 1: Equine Squamous Gastric Disease

Dette webinaret gir en oppdatering på Equine Gastric Ulcer Syndrome (EGUS) hos voksne hester. Webinaret kommer til å gå igjennom prevalens, etiopatogense, kliniske teg

12. May 2023
Smertebehandling

Webinar 2 med Janny de Grauw: How to make rational treatment decisions

I disse webinarene får du en grundig og oversiktlig oversikt over smertefysiologi, smertevurdering og smertebehandling hos hest.

24. Nov 2022
smertefysiologi Smertevurdering

Webinar 1 med Janny de Grauw: Understanding equine pain patohysiology

I disse webinarene får du en grundig og oversiktlig oversikt over smertefysiologi, smertevurdering og smertebehandling hos hest. I del 1 frisker vi opp kunnskapen

24. Nov 2022
Osteoartritis

Osteoarthritis series: The orthopedic surgeon's perspective

How can we diagnose osteoarthritis in the early stages and slow down disease progression?

20. Oct 2022
Osteoartritis

Osteoarthritis series: The epidemiologist's perspective

How can we identify patients at risk and support healthy joints?

20. Oct 2022
parasitologi Endoparasitter tarmparasitter

Equine Parasitology part 2: Equine Parasitic Control

I dette webinar går vi gjennom resistensstatus og oppdaterte retningslinjer, samt tar opp noen vanlige myter om hestens invollsorm.

19. Oct 2022
Endoparasitter parasitologi tarmparasitter

Equine Parasitology part 1: Equine Parasitic Disease

I dette webinar vil du få en oversikt over sykdommer knyttet til hestens vanligste tarmparasitter, hvordan parasitter påvirker hestens helse generelt, og kort om bivir

19. Oct 2022
Osteoartritis

Osteoarthritis series: The clinical scientist's perspective

Topic: TAKE A DEEP LOOK: What happens in osteoarthritic joints and how does that impact the progression of disease? Speaker: Professor Steven Budsberg.

08. Mar 2022
Kardiologi

Kort gjennomgang av VALVE-studiet

VALVE-studiet (Efficacy of adding ramipril (VAsotop) to the combination of furosemide (Lasix) and pimobendan (VEtmedin) in dogs with mitral valve degeneration: The

22. Sep 2021
Video / Webinar

Når en kalv blir født

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

17. May 2021
Video / Webinar

Rengjøring av kalvekjøkken

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

17. May 2021
Dyspné

Management of the cat with acute dyspnea

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av katter med akutt dyspnø. 

11. May 2021
Smerte

Assessment of acute pain in cats using scoring systems

Se Dr. Susan Little snakke om vurdering av akutt smerte ved hjelp av forskjellige scoringssystem. Samt behandling av akutt smerte hos katt. 

11. May 2021
Hypertensjon

Acute presentations of hypertension

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av katter med akutt hypertensjon. 

11. May 2021
Chronic Kidney Disease

Diagnosing kidney diseases in the acutely ill cat

Se Dr. Susan Little snakke om diagnostikk og behandling av akutte nyresykdommer hos katt.

11. May 2021
Forstoppelse

Assessment and management of constipation

Se Dr. Susan Little snakke om den nyeste behandlingen av forstoppelse hos katter.

11. May 2021
Urethral obstruction

Top tips for management of urethral obstruction

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av urinveisobstruksjon.

11. May 2021
Diabetes

Feline diabetic ketoacidosis: a key-point approach to its management

Se Dr. Yaiza Forcada tale om behandling af diabetisk ketoacidose hos katte.

11. May 2021
Diabetes

The difficult feline diabetic, how to approach these conundrums in general practice

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om utredning av kompliserte katter med diabetes.

11. May 2021
Akromegali

Feline acromegaly: How to diagnose it, and what are the current management options

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om akromegali hos katter og hvilke behandlingsmuligheter som finnes.

11. May 2021
Diabetes

Home monitoring of the diabetic cat – how to bring diabetes monitoring in to the 21st century

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om hjemmemonitorering av katter med diabetes. Hun går bl.a.

11. May 2021
Diabetes

Management of feline diabetes: goals for good quality of life for the patient, the vet and the owner

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om langtidsbehandling av diabetes hos katt, slik at det blir gjort best mulig for katten, eier og veterinæren.  

11. May 2021
Diabetes

Pancreatitis in the feline diabetic: what do we know? How can we best manage it?

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om pankreatitt hos katter med diabetes

11. May 2021
Video / Webinar

Observasjon av kalvingsområdet

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

10. May 2021
Video / Webinar

Utfôring av melk i mellomhytter

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

10. May 2021
Video / Webinar

Sykdomsobservasjoner hos småkalv

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

03. May 2021
Video / Webinar

Fôring av kalver i enkelthytter

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

03. May 2021
Video / Webinar

Hygiene rundt melketaxi, coloquick og fryser

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

26. Apr 2021
Video / Webinar

Rengjøring av ny melketaxi

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

26. Apr 2021
Video / Webinar

Nedfrysing av råmelk

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

19. Apr 2021
Video / Webinar

Håndtering av råmelk og brixmåling

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

19. Apr 2021
Video / Webinar

Skylleprosedyre og vann til kalver

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

12. Apr 2021
Video / Webinar

Notering i kalveboka

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet. 

12. Apr 2021
Video / Webinar

Feline Inspiration Days 2021 - Online webinars all about cats!

We all know it .. ! We are stuck at home and what better way to spend the time getting smarter - right?

08. Mar 2021
Video / Webinar

Administrering av Bovalto Respi 2

11. Feb 2021
Kardiologi

Vetmedin Live 2020

Vetmedin Live gikk av stabelen 17. november 2020, med deltakere fra hele verden.

03. Dec 2020
Video / Webinar

Ny doseringssprøyte – Én sprøyte til både små og store hunder: Se instruksjonsvideoen her

Se hvordan man best kan bruke den nye doseringssprøyten: en kort instruksjonsfilm til deg og dine kunder.

26. Oct 2020
Video / Webinar

The impact of inflammation in Equine Joint Disease and how to treat it correctly, Dr. Janny De Grauw

I denne presentasjonen gjennomgår Dr.Janny De Grauw fra Utrecht Universitetet den inflammatoriske prosessen som oppstår i et ledd ved synovitt, traumatisk artritt

16. Sep 2020
Video / Webinar

Vesentlig bilyd

Bli tryggere når du auskulterer hjerte. Lær hvordan man lokaliserer hjerteklaffene, graderer og beskriver bilyder.

28. Aug 2020
VHS Vertebral Heart Score

Slik måles VHS

Lær å måle vertebral heart score hos hunder med asymptomatisk MMVD.

28. Aug 2020
VHS Vertebral Heart Score

Slik identifiseres en signifikant VHS

Lær hvordan man identifiserer om vertebral heart score er signifikant når cardiomegaly diagnostiseres.

28. Aug 2020
Kardiologi

Preklinisk behandling av MMVD hos hund - diskusjon av publiserte studier

3 av verdens ledende veterinære kardiologer: Jens Häggström, Sonya Gordon og Gerhard Wess diskuterer resultater og klinisk betydning av de nyeste studiene om prekl

28. Aug 2020
"Compliance kardiologi"

Hjelp hundeeiere med å forstå hvorfor de skal fortsette å behandle sin asymptomatiske hund

I dette korte webinaret med Nuala Summerfield forklarer hun viktigheten av å ikke avbryte behandlingen av asymptomatiske hjertepasienter.

26. Aug 2020
Compliance, kardiologi

Hjelp hundeeiere med å forstå hvorfor deres asymptomatiske hund skal behandles

I dette korte webinaret med Nuala Summerfield får du gode råd til veiledningen av hundereiere med hunder som har en bilyd, men ikke viser noen kliniske tegn.<

26. Aug 2020
Compliance, kardiologi

Hjelp hundeeiere med å forstå viktigheten av å undersøke bilyder fra hjertet

I dette korte webinaret med Nuala Summerfield får du gode råd til veiledningen av hundeeiere rundt utredning av bilyder. Webinaret foregår på engelsk.

26. Aug 2020
Video / Webinar

Video: Hvordan virker Arti-Cell Forte?

I denne videoen beskrives virkningsmekanismen bak Arti-Cell Forte, verdens første registrerte legemiddel som inneholder stamceller.

06. Aug 2020
Holdbarhet

Damage control - The professional rider perspective, Jens Fredricson

I denne videoen som ble spilt inn på vårt felles helseseminar i Falsterbo 2019, stiller topprytter Jens Fredricson spørsmålet: Hva skjer når økonomi blir viktigere

06. Aug 2020
Video / Webinar

Rehabilitering etter leddskader av DVM Lars Olaf Moen, Spesialist i hestesykdommer (NO)

I denne videoen gjennomgår DVM Lars Olaf Moen rehabilitering av den equine pasienten og drar paralleller til rehabilitering av humane atleter.

06. Aug 2020
Video / Webinar

Leddbehandling av DVM, PhD, DIPL. ECSV Casper Lindegaard

I denne videoen gjennomgår Professor Casper Lindegaard de forskjellige mulighetene for leddbehandling som systemiske og topikale NSAIDs, hyaluronsyre, intraartikul

06. Aug 2020
Video / Webinar

Arti-Cell Forte – innovative stamcelle behandling av osteoartritt, DVM Charlotte Beerts

I denne videoen går DVM Charlotte Beerts fra GST studiene, virkningsmekanismen og bruken av Arti-Cell Forte.

06. Aug 2020
Kardiologi

Slik identifiseres et forstørret venstre atrium med ultralyd

Lær å identifisere et forstørret venstre atrium med ultralyd for å diagnostisere cardiomegaly hos en hund med asymptomatisk MMVD.

05. Aug 2020
Kardiologi

Slik diagnostiseres kardiomegali med enten røntgen eller ultralyd

I dette webinaret gjennomgår Nuala Summerfield hvordan både røntgen og ultralyd kan brukes til å diagnostisere kardiomegali.

02. Jul 2020
Onkologi

Bruk av COX-2-hemmere i onkologien

Henrik Rönnberg, DVM, Ph.D., DECVIM-CA (onc), Professor Internal Medicine går gjennom teorien bak samt de kliniske effektene av bruken av spesifikke COX-2-hemmere

30. Jun 2020
Hypertensjon

Hypertensjon hos katt: nye guidelines og nye behandlingsmuligheter

I dette mini-webinaret går Dr. Rebecca Geddes fra Royal Veterinary College gjennom de nyeste ACVIM-guidelines om hypertensjon hos katt.

28. Apr 2020
Hypertensjon

Hypertensjon hos katt: kom godt i gang med screening

Dr. Rebecca Geddes fra Royal Veterinary College gjennomgår i dette mini-webinaret de forskjellige typene hypertensjon hos katt.

28. Apr 2020
Blodtrykksmåling

Blodtrykksmåling med HDO

Se Dr. Rebecca Geddes fra Royal Veterinary College gå gjennom hvordan man måler blodtrykk hos katter ved hjelp av High Definition Osscilometry - HDO

28. Apr 2020
Blodtrykksmåling

Blodtrykksmåling med Doppler

Se Dr. Rebecca Geddes fra Royal Veterinary College gå gjennom hvordan man måler blodtrykk hos katter ved hjelp av Doppler

28. Apr 2020
Video / Webinar

Webinar: Hestens astma med Scott Pirie

Se vårt live webinar om hestens astma fra onsdag 25.mars med Professor Scott Pirie fra universitetet of Edinburgh, som tar oss med gjennom etologien, den diagnosti

14. Apr 2020
Onkologi Jursvulster

Jursvulster hos katt – webinar med Henrik Rönnberg

Dette er del 2 av 2 webinarer som omhandler jursvulster hos hund og katt.

18. Feb 2020
Onkologi Jursvulster

Jursvulster hos hund – webinar med Henrik Rönnberg

Dette er del 1 av 2 webinarer som omhandler jursvulster hos hund og katt.

18. Feb 2020
Video / Webinar

Gjennomgang av WSAVAs anbefalinger om vaksinering av hunder og katter (del 2/2)

Se professor Michael Days gjennomgang av de siste WSAVA-anbefalingene om vaksinering mot hunder og katter. Webinaret ble spilt inn på Sonnerupgård Estate i 2017.

28. Nov 2019
Video / Webinar

Gjennomgang av WSAVAs anbefalinger om vaksinering av hunder og katter (del 1/2)

Se professor Michael Days gjennomgang av de siste WSAVA-anbefalingene om vaksinering mot hunder og katter. Webinaret ble spilt inn på Sonnerupgård Estate i 2017.

28. Nov 2019
Gastrointestinale bivirkninger

NSAID's and gastrointestinal adverse effects - Full version

This is the full version of Linda Toressons webinar about NSAIDs and gastrointestinal adverse effects.

14. Nov 2019
Hypotyreose

Diagnosis and testing for hyperthyroidism: More than just measuring T4!

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Innspilt ved Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i København. Del 1/7.

03. Oct 2019
Hypotyreose

What’s the best treatment for hyperthyroidism - Drugs, surgery, diet, or radioiodine?

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Innspilt ved Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i København. Del 2/7.

02. Oct 2019
Hypertyreose

Naturally occurring and iatrogenic hypothyroidism in cats – much more common (and important) than you may think

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Optaget ved Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i København. Del 3/7.

01. Oct 2019
Geriatri

Cachexia, sarcopenia, and other forms of muscle wasting: Common problems of senior and geriatric cats and cats with endocrine disease

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Optaget ved Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i København. Del 4/7.

29. Sep 2019
Hypertyreose

Hyperthyroidism and the kidney: A love-hate relationship

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Optaget ved Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i København. Del 5/7.

28. Sep 2019
Hypotyreose

The hyperthyroid cat with concurrent nonthyroidal illness: Complications in diagnosis and management

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Innspilt ved Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i København. Del 6/7.

27. Sep 2019
Hypertyreose

Managing feline hyperthyroidism: Tailoring the treatment to fit the individual cat

Mark Peterson, DVM, Dipl ACVIM Innspilt ved Feline Inspiration Days i maj 2019 (FID 2019) i København. Del 7/7.

26. Sep 2019
Video / Webinar

Anorexic cases – including gastrointestinal disease and systemic infections

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Innspilt ved Feline Inspiration Days (FID) 2019 i København. (Del 6/6)

25. Sep 2019
Video / Webinar

Approach to the anorexic cat – common causes of anorexia, ways of stimulating appetite, decision-making when placing feeding tubes and then feeding these cats

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Innspilt ved Feline Inspiration Days (FID) 2019 i København. (Del 5/6)

25. Sep 2019
Video / Webinar

Dyspnoea, lower respiratory tract disease and pleural cavity disease

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Innspilt ved Feline Inspiration Days (FID) 2019 i København. (Del 3+4/6)

25. Sep 2019
Video / Webinar

Chronic upper respiratory tract disease – causes, diagnosis and treatment

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Innspilt ved Feline Inspiration Days (FID) 2019 i København. (Del 2/6)

24. Sep 2019
Video / Webinar

Acute cat flu, including new strains of FCV and updates on vaccinology

Professor Danièlle A. Gunn-Moore. Innspilt ved Feline Inspiration Days (FID) 2019 i København. (Del 1/6)

24. Sep 2019
Gastrointestinale bivirkninger

Summary- What to take into consideration when treating with NSAIDs (Del 9/9)

Foreleser: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

23. May 2019
Gastrointestinale bivirkninger

Penetrating duodenal ulcer in a cat – Case report (Del 8/9)

Foreleser: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

23. May 2019
Gastrointestinale bivirkninger

How to switch NSAID (Del 7/9)

Foreleser: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

23. May 2019
Video / Webinar

Where to find guidelines on optimal treatment with gastro protectants – ACVIM (Del 6/9)

Foreleser: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

23. May 2019
Gastrointestinale bivirkninger

H2 blockers (Del 5/9)

Foreleser: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

23. May 2019
Gastrointestinale bivirkninger

What do you do if you can’t use proton pump inhibitors (Del 4/9)

What do you do if you can’t use proton pump inhibitors - Use of misoprostole for protection of the small intesti Föreläsare: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Speci

23. May 2019
Gastrointestinale bivirkninger

How to wean a dog off proton pump inhibitors (Del 3/9)

Foreleser: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

23. May 2019
Gastrointestinale bivirkninger

How to use omeprazole for dogs (Del 2/9)

Foreleser: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

23. May 2019
Gastrointestinale bivirkninger

What happens in the body when NSAIDs cause GI adverse events (Del 1/9)

Forelæser: Linda Toresson, DVM, PhD Swedish Specialist in diseases of dogs and cats. Swedish Specialist in internal medicine.

23. May 2019
Går hunden rart – smerte eller aldring
Video / Webinar

Går hunden rart – smerte eller aldring

Mange tenker at hunden går rart fordi den er blitt eldre. Men det kan være at den har vondt i leddene og kan ha glede av et besøk til dyrlegen.

26. Jan 2019
Smerte

Kronisk smerte hos katt

Opptak fra Feline Inspiration Days i København, mars 2018. Foreleser: Susan Little

26. Jan 2019
Analgesi

Valg av riktig analgesi i smådyrspraksis

Andrew Bell gir en praktisk guide til valg av korrekt analgesi hos smådyr.

26. Jan 2019
Luftveissykdom

Sykdommer i de øvre luftveiene hos katt

Opptak fra Feline Inspiration Days i København, mars 2018. Foreleser: Sarah Caney, specialist i Feline Medicine, Catprofessional.com

26. Jan 2019
Geriatri

Senior katter med flere diagnoser

Opptak fra Feline Inspiration Days i København, mars 2018. Foreleser: Sarah Caney, specialist i Feline Medicine, Catprofessional.com

26. Jan 2019
Diabetes

Diabetes hos katt

Opptak fra Feline Inspiration Days i København, mars 2018. Foreleser: Susan Little

26. Jan 2019
Hypertyreose

Hypertyreose med Sarah Caney

Opptak fra Feline Inspiration Days i København, mars 2018. Foreleser: Sarah Caney, specialist i Feline Medicine, Catprofessional.com

26. Jan 2019
Kattevennlig klinikk

Tips til en kattevennlig klinikk

Kattevennlige klinikker har flere kattekunder.

26. Jan 2019
Video / Webinar

Lungeorm hos katt

Diagnostisering og behandling av lungeorm hos katt. Opptak fra Feline Inspiration Days i København, mars 2018. Foreleser: Susan Little

26. Jan 2019
Chronic Kidney Disease

CKD hos katt med Sarah Caney, del 2

DEL 2, Sarah Caney, om CKD hos katt. Opptak fra Feline Inspiration Days i København, mars 2018.

26. Jan 2019
Chronic Kidney Disease

CKD hos katt med Sarah Caney, del 1

DEL 1, Sarah Caney, om CKD hos katt. Opptak fra Feline Inspiration Days i København, mars 2018.

26. Jan 2019
Geriatri

Vanlige sykdommer og utfordringer hos eldre katter

Sarah Caney forteller om de vanligste sykdommene og utfordringene hos eldre katter.

26. Jan 2019
Compliance

Oppnå god compliance hos katter

Martha Cannon foreleser om viktigheten av god compliance hos katter og hvordan man oppnår det.

26. Jan 2019
Urinprøver, blodprøve

Om å ta blod- og urinprøve på katt

Sarah Caney forteller om hvordan man på en kattevennlig måte kan ta blod- og urinprøve på katt.

26. Jan 2019
Diabetes

Tilnærming til komplisert diabetes hos katt

Stijn Niessen og David Church får ofte henvist katter med komplisert diabetes. Her forteller de om dere tilnærming til behandling.

26. Jan 2019
Diabetes

Hvordan følge opp diabetes hos katt

Når katten er stabilisert på insulin, hvordan bør den overvåkes og hvor ofte bør den kontrolleres.

26. Jan 2019
Diabetes

Remisjon hos katt med diabetes

Kort gjennomgang av hvordan man oppdager når en diabetisk katt er i remisjon. Foreleser: Dr.

26. Jan 2019
Diabetes

Hvordan klargjøre en insulinsprøyte

Instruksjonsvideo som viser hvordan man klargjør en insulinsprøyte.

26. Jan 2019
RAAS-systemet, Chronic Kidney Disease

RAAS-systemet og hva det gjør hos katter med kronisk nyresykdom

Gjennomgang av RAAS-systemet. Foreleser: Mette Lund, DVM, Nordic product- and technical manager i Boehringer Ingelheim

26. Jan 2019
Chronic Kidney Disease

Forskjellige kasus om CKD hos katt

Gjennom forskjellige kasus forteller Samantha om CKD, hvordan CKD ser ut hos katt, hvorfor det er viktig med «gradering» og hvordan man behandler en katt med CKD.

26. Jan 2019
Diabetes

Kliniske tegn på hypoglykemi og behandling

Hvordan kjenner man igjen og behandler hyopglykemi hos katter med diabetes.

26. Jan 2019
Diabetes

Hvorfor er denne diabetes-katten så vanskelig å kontrollere?

Gjennomgang av forskjellige muligheter for manglende kontroll av sykdommen hos katter med diabetes. Foreleser: Dr.

26. Jan 2019
Diabetes

Hva er Somogyi-effekten?

Kort gjennomgang av somogyi: hva er det og hvordan man kjenner det igjen. Foreleser: Dr.

26. Jan 2019
Diabetes

Hva er akromegali, og hvorfor er det viktig?

Kort gjennomgang av den kliniske betydningen av akromegali hos katt. Foreleser: Dr.

26. Jan 2019
Kardiologi

Slik diagnostiserer man preklinisk DCM hos hund

Tidlig diagnostisering av DCM gir dyrlegen mulighet til å stille en diagnose, vurdere sykdommens stadie og snakke med hundeeieren om mulighetene for oppfølging og

26. Jan 2019
Analgesi Anestesi Smertevurdering

Gjenkjenn og vurdér smerte hos katt

Georgina Beaumont er spesialist innenfor anestesi og analgesi hos katt fra Royal Vet College i England.

19. Jan 2019
Diabetes

Hvordan tolker man en glukosekurve?

Foreleser: Jamie Adams, BVSc PhD MRCVS, Veterinary advicer - ProZinc, Boehringer Ingelheim

19. Jan 2019
Kosttilskudd

Hjelp til sunn mage

Gode råd fra dyrlegen om håndtering av diaré hos hund og katt. Foreleser: Dyrlæge Alfred Mølgaard, Silkeborg Dyrehospital

14. Dec 2018