Video - webinar

Video / Webinar

The impact of inflammation in Equine Joint Disease and how to treat it correctly, Dr. Janny De Grauw

I denne presentasjonen gjennomgår Dr.Janny De Grauw fra Utrecht Universitetet den inflammatoriske prosessen som oppstår i et ledd ved synovitt, traumatisk artritt

16. Sep 2020
Video / Webinar

Vesentlig bilyd

Bli tryggere når du auskulterer hjerte. Lær hvordan man lokaliserer hjerteklaffene, graderer og beskriver bilyder.

28. Aug 2020
VHS Vertebral Heart Score

Slik måles VHS

Lær å måle vertebral heart score hos hunder med asymptomatisk MMVD.

28. Aug 2020
VHS Vertebral Heart Score

Slik identifiseres en signifikant VHS

Lær hvordan man identifiserer om vertebral heart score er signifikant når cardiomegaly diagnostiseres.

28. Aug 2020
Kardiologi

Preklinisk behandling av MMVD hos hund - diskusjon av publiserte studier

3 av verdens ledende veterinære kardiologer: Jens Häggström, Sonya Gordon og Gerhard Wess diskuterer resultater og klinisk betydning av de nyeste studiene om prekl

28. Aug 2020
"Compliance kardiologi"

Hjelp hundeeiere med å forstå hvorfor de skal fortsette å behandle sin asymptomatiske hund

I dette korte webinaret med Nuala Summerfield forklarer hun viktigheten av å ikke avbryte behandlingen av asymptomatiske hjertepasienter.

26. Aug 2020
Compliance, kardiologi

Hjelp hundeeiere med å forstå hvorfor deres asymptomatiske hund skal behandles

I dette korte webinaret med Nuala Summerfield får du gode råd til veiledningen av hundereiere med hunder som har en bilyd, men ikke viser noen kliniske tegn.<

26. Aug 2020
Compliance, kardiologi

Hjelp hundeeiere med å forstå viktigheten av å undersøke bilyder fra hjertet

I dette korte webinaret med Nuala Summerfield får du gode råd til veiledningen av hundeeiere rundt utredning av bilyder. Webinaret foregår på engelsk.

26. Aug 2020
Video / Webinar

Video: Hvordan virker Arti-Cell Forte?

I denne videoen beskrives virkningsmekanismen bak Arti-Cell Forte, verdens første registrerte legemiddel som inneholder stamceller.

06. Aug 2020