Video - webinar

Akromegali

Feline acromegaly: How to diagnose it, and what are the current management options

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om akromegali hos katter og hvilke behandlingsmuligheter som finnes.

11. May 2021
Diabetes

Home monitoring of the diabetic cat – how to bring diabetes monitoring in to the 21st century

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om hjemmemonitorering av katter med diabetes. Hun går bl.a.

11. May 2021
Diabetes

Management of feline diabetes: goals for good quality of life for the patient, the vet and the owner

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om langtidsbehandling av diabetes hos katt, slik at det blir gjort best mulig for katten, eier og veterinæren.  

11. May 2021
Diabetes

Pancreatitis in the feline diabetic: what do we know? How can we best manage it?

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om pankreatitt hos katter med diabetes

11. May 2021
Video / Webinar

Observasjon av kalvingsområdet

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

10. May 2021
Video / Webinar

Utfôring av melk i mellomhytter

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

10. May 2021
Video / Webinar

Sykdomsobservasjoner hos småkalv

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

03. May 2021
Video / Webinar

Fôring av kalver i enkelthytter

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

03. May 2021
Video / Webinar

Hygiene rundt melketaxi, coloquick og fryser

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

26. Apr 2021