Video - webinar

Video / Webinar

Fôring av kalver i enkelthytter

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

03. May 2021
Video / Webinar

Hygiene rundt melketaxi, coloquick og fryser

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

26. Apr 2021
Video / Webinar

Rengjøring av ny melketaxi

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

26. Apr 2021
Video / Webinar

Nedfrysing av råmelk

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

19. Apr 2021
Video / Webinar

Håndtering av råmelk og brixmåling

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

19. Apr 2021
Video / Webinar

Skylleprosedyre og vann til kalver

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

12. Apr 2021
Video / Webinar

Notering i kalveboka

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet. 

12. Apr 2021
Video / Webinar

Feline Inspiration Days 2021 - Online webinars all about cats!

We all know it .. ! We are stuck at home and what better way to spend the time getting smarter - right?

08. Mar 2021
Video / Webinar

Administrering av Bovalto Respi 2

11. Feb 2021