Video - webinar

Smerte

Assessment of acute pain in cats using scoring systems

Se Dr. Susan Little snakke om vurdering av akutt smerte ved hjelp av forskjellige scoringssystem. Samt behandling av akutt smerte hos katt. 

11. May 2021
Hypertensjon

Acute presentations of hypertension

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av katter med akutt hypertensjon. 

11. May 2021
Chronic Kidney Disease

Diagnosing kidney diseases in the acutely ill cat

Se Dr. Susan Little snakke om diagnostikk og behandling av akutte nyresykdommer hos katt.

11. May 2021
Forstoppelse

Assessment and management of constipation

Se Dr. Susan Little snakke om den nyeste behandlingen av forstoppelse hos katter.

11. May 2021
Urethral obstruction

Top tips for management of urethral obstruction

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av urinveisobstruksjon.

11. May 2021
Diabetes

Feline diabetic ketoacidosis: a key-point approach to its management

Se Dr. Yaiza Forcada tale om behandling af diabetisk ketoacidose hos katte.

11. May 2021
Diabetes

The difficult feline diabetic, how to approach these conundrums in general practice

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om utredning av kompliserte katter med diabetes.

11. May 2021
Akromegali

Feline acromegaly: How to diagnose it, and what are the current management options

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om akromegali hos katter og hvilke behandlingsmuligheter som finnes.

11. May 2021
Diabetes

Home monitoring of the diabetic cat – how to bring diabetes monitoring in to the 21st century

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om hjemmemonitorering av katter med diabetes. Hun går bl.a.

11. May 2021