Video - webinar

Diabetes

Remisjon hos katt med diabetes

Kort gjennomgang av hvordan man oppdager når en diabetisk katt er i remisjon. Foreleser: Dr.

26. Jan 2019
Diabetes

Hvordan klargjøre en insulinsprøyte

Instruksjonsvideo som viser hvordan man klargjør en insulinsprøyte.

26. Jan 2019
RAAS-systemet, Chronic Kidney Disease

RAAS-systemet og hva det gjør hos katter med kronisk nyresykdom

Gjennomgang av RAAS-systemet. Foreleser: Mette Lund, DVM, Nordic product- and technical manager i Boehringer Ingelheim

26. Jan 2019
Chronic Kidney Disease

Forskjellige kasus om CKD hos katt

Gjennom forskjellige kasus forteller Samantha om CKD, hvordan CKD ser ut hos katt, hvorfor det er viktig med «gradering» og hvordan man behandler en katt med CKD.

26. Jan 2019
Diabetes

Kliniske tegn på hypoglykemi og behandling

Hvordan kjenner man igjen og behandler hyopglykemi hos katter med diabetes.

26. Jan 2019
Diabetes

Hvorfor er denne diabetes-katten så vanskelig å kontrollere?

Gjennomgang av forskjellige muligheter for manglende kontroll av sykdommen hos katter med diabetes. Foreleser: Dr.

26. Jan 2019
Diabetes

Hva er Somogyi-effekten?

Kort gjennomgang av somogyi: hva er det og hvordan man kjenner det igjen. Foreleser: Dr.

26. Jan 2019
Diabetes

Hva er akromegali, og hvorfor er det viktig?

Kort gjennomgang av den kliniske betydningen av akromegali hos katt. Foreleser: Dr.

26. Jan 2019
Kardiologi

Slik diagnostiserer man preklinisk DCM hos hund

Tidlig diagnostisering av DCM gir dyrlegen mulighet til å stille en diagnose, vurdere sykdommens stadie og snakke med hundeeieren om mulighetene for oppfølging og

26. Jan 2019