Video - webinar

Kardiologi

Kort gjennomgang av VALVE-studiet

VALVE-studiet (Efficacy of adding ramipril (VAsotop) to the combination of furosemide (Lasix) and pimobendan (VEtmedin) in dogs with mitral valve degeneration: The

22. Sep 2021
Video / Webinar

Når en kalv blir født

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

17. May 2021
Video / Webinar

Rengjøring av kalvekjøkken

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

17. May 2021
Dyspné

Management of the cat with acute dyspnea

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av katter med akutt dyspnø. 

11. May 2021
Smerte

Assessment of acute pain in cats using scoring systems

Se Dr. Susan Little snakke om vurdering av akutt smerte ved hjelp av forskjellige scoringssystem. Samt behandling av akutt smerte hos katt. 

11. May 2021
Hypertensjon

Acute presentations of hypertension

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av katter med akutt hypertensjon. 

11. May 2021
Chronic Kidney Disease

Diagnosing kidney diseases in the acutely ill cat

Se Dr. Susan Little snakke om diagnostikk og behandling av akutte nyresykdommer hos katt.

11. May 2021
Forstoppelse

Assessment and management of constipation

Se Dr. Susan Little snakke om den nyeste behandlingen av forstoppelse hos katter.

11. May 2021
Urethral obstruction

Top tips for management of urethral obstruction

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av urinveisobstruksjon.

11. May 2021