Video - webinar

Video / Webinar

Webinar 2: Behandling og overvåking av PPID

I del 2 går Andy Durham gjennom behandling og overvåking av PPID.

28. Mar 2024
Video / Webinar

Webinar 1: Diagnostisering av PPID

I del 1 går Andy Durham gjennom diagnostikk og tolkning av laboratorieresultat. Du får også et innblikk i pre test probability og hvordan du vurderer det.

19. Mar 2024
Tendon injury

The biomechanics of tendons in relation to tendon injury

In this webinar Stefan Cokelaere explains the functions of the equine tendons in a practical way.

23. Nov 2023
Tendon injury

Updates on diagnosis and prognosis in tendon injuries

Stefan Cokelaere part 2 - Updates on diagnosis and prognosis in tendon injuries

23. Nov 2023
Tendon injury

Panel discussion on rehabilitation and prevention of re-injury

Panel discussion from Herning in 2022

23. Nov 2023
Tendon injury

Product presentation RenuTend™

Ela Misuno præsenterer RenuTend

23. Nov 2023
Tendon injury

Impact of surfaces on tendon injury

Ela Misuno presents RenuTend

23. Nov 2023
Equine Gastric Ulcer Syndrome

Webinar del 2: Equine Glandular Gastric Disease

Dette webinaret gir en oppdatering på Equine Gastric Ulcer Syndrome (EGUS) hos voksne hester. Webinaret kommer til å gå igjennom prevalens, etiopatogense, kliniske teg

12. May 2023
Equine Gastric Ulcer Syndrome

Webinar del 1: Equine Squamous Gastric Disease

Dette webinaret gir en oppdatering på Equine Gastric Ulcer Syndrome (EGUS) hos voksne hester. Webinaret kommer til å gå igjennom prevalens, etiopatogense, kliniske teg

12. May 2023