Sykdomsinformasjon
 • Alle
 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Terapiområde

Hypertensjon hos katter

Hypertensjon (HT) kan være svært vanskelig å oppdage tidlig – særlig siden katter ofte ikke viser at de er syke. Hypertensjon kan ha negativ innvirkning på kattens viktigste organer, deriblant nyrer, øyne, hjerne, hjerte og blodkar.

Terapiområde

Kronisk nyresykdom (CKD) hos katter

Kronisk nyresykdom er en hyppig forekommende lidelse hos eldre katter. Den oppstår når det er langvarig irreversibel skade på nyrene. Denne skaden hindrer nyrene i å filtrere blodet ordentlig. Ofte kjenner man ikke den underliggende årsak til skaden, men ofte er det en del av aldringsprosessen ...

HJELP?