Produkter

Rabisin®
Legemidler

Rabisin® (Vaksine mot rabies)

26. Jan 2019
 RenuTend®
Legemidler

RenuTend® (Tenogenpreparerte mesenkymale allogene stamceller)

31. Aug 2022
Ronaxan®
Legemidler

Ronaxan® (Doksysyklinhyklat)

26. Jan 2019
Sedivet®
Legemidler

Sedivet® (romifidinhydroklorid)

28. Dec 2018
Semintra vet 10 mg/ml
Legemidler

Semintra® vet. 10 mg/ml (telmisartan)

28. Dec 2018
Semintra vet 4 mg/ml
Legemidler

Semintra® vet. 4 mg/ml (Telmisartan)

26. Jan 2019
Senvelgo NO
Legemidler

Senvelgo® (velagliflozin)

28. Feb 2024
Streptocillin vet injeksjon
Legemidler

Streptocillin® vet., injeksjon (Benzylpenicillinprokain, dihydrostreptomycin)

12. Sep 2023
Trilyme®
Legemidler

Trilyme® (Vaksine mot borrelia hos hund)

28. Dec 2018