Produkter

Metacam inj katt
Legemidler

Metacam® til katt, injeksjon (Meloksikam)

26. Jan 2019
Metacam til storfe og gris
Legemidler

Metacam® til storfe og gris (Meloksikam)

26. Jan 2019
Metacam til storfe, gris og hest
Legemidler

Metacam® til storfe, gris og hest (Meloksikam)

26. Jan 2019
NexGard®
Legemidler

NexGard® (Afoksolaner)

26. Jan 2019
Nexgard spectra
Legemidler

NexGard® Spectra (afoksolaner/milbemycinoksim)

28. Dec 2018
Penovet® vet.
Legemidler

Penovet® vet. (Benzylpenicillinprokain)

12. Sep 2023