Produkter

Eurican Herpes 205
Legemidler

Eurican® Herpes 205 (Vaksine mot herpes)

16. May 2024
Fencovis
Legemidler

Fencovis RCE Vet. (Injeksjonsvæske, suspensjon)

15. Sep 2023
Frontline Comp Vet hund katt
Legemidler

Frontline Comp vet. (Fipronil, (S)-metopren)

26. Jan 2019
Frontline vet spray
Legemidler

Frontline Vet (Spray) (Fipronil, isopropanol)

26. Jan 2019
Frontline vet spot on / pour on
Legemidler

Frontline vet (spot on/pour-on) (Fipronil)

26. Jan 2019
Gastrogard®
Legemidler

GastroGard® (omeprazol)

27. Dec 2018
Hyonate® vet.
Legemidler

Hyonate® vet. (natriumhyaluronat)

28. Dec 2018
Ingelvac CircoFLEX
Legemidler

Ingelvac® CircoFLEX (PCV2 antigen)

14. Jan 2019
Ivomec Comp
Legemidler

Ivomec® vet. comp oralpasta (Ivermektin og prazikvantel)

23. Nov 2021