Handelsvare
Bovikalc Dry

Bovikalc® Dry

Kalsiumklorid, kalsiumsulfat, ammoniumklorid Bolus til storfe

OM PRODUKTET

Bovikalc® Dry er et tilskudd av kalsium og mildt forsurende (anioniske) salter i bolusform. Bovikalc® Dry anvendes til melkekuer ved eller umiddelbart før avsining for å redusere melkeproduksjonen og dermed avlette afvsininsprosedyren. 

Etter oral inngiving oppløses bolus i vommen innen 30 minutter, og de anioniske saltene frigis og absorberes, hvilket påvirker kuens syre-base-balanse. Reduksjonen av melkeproduksjonen antas å skje ved at det induseres en svak og forbigående metabolsk acidose hos dyret. En enkel inngivning av 2 boli ved avsining er påvist å kunne redusere melkeproduksjonen. Redusert melkeproduksjon reduserer trykket i juret og øker liggetiden hos kuer.

PAKNINGSSTØRRELSER

48 x 1 bolus

INDIKASJONER

Kan brukes som hjelp til å redusere melkeproduksjonen hos melkekuer ved avsining.

DOSERING

Gi 2 boli ved siste melking eller 8-12 timer før siste melking.

TILBAKEHOLDELSESTID

Ingen tilbakeholdelsestid.

FORSIKTIGHET

  • Det skal ikke inngis mer enn 4 boli pr. 24 timer.
  • Skadede boli skal ikke benyttes
  • Opbevares ved maks. 30°C. Boli bør oppbevares i plastrørene til rett før de skal brukes, da de er følsomme overfor luftfuktighet.
  • Hvis bolusen går i stykker eller mister fettlaget, skal den kasseres.
HJELP?