Bovikalc®

Bovikalc®

kalsiumklorid, kalsiumsulfat Bolus til storfe

Bovikalc® er et kalsiumpreparat i bolusform godkjendt til storfe. Bovikalc® anvendes til å redusere risikoen for melkefeber hos høytytende melkekuer eller som supplement ved etterbehandling av melkefeber hos kuer.

Bolusen er overtrukket med et vannoppløselig beskyttelseslag, som fører til en nøytral smak og i tillegg beskytter slimhinnen i spiserøret. I vomvæsken nedbrytes overflatecoatingen i løpet av få minutter og kalsiumkloriddelen løses opp umiddelbart. Kalsiumsulfatdelen oppløses langsomt, noe som gir en protrahert frigivelse av kalsium.

Senest opdateret: 16. Jan 2019

PAKNINGSSTØRRELSER

48 x 1 bolus.

INDIKASJONER

Kalsiumtilskudd. Forebyggende behandling til høytytende melkekuer med risiko for melkefeber eller som supplement eller etterbehandling til intravenøs kalsiumbehandling hos kuer med melkefeber.

DOSERING

For optimal forebyggende effekt (4 boli):

  • Første bolus ved tegn på forestående kalving
  • Andre bolus umiddelbart etter kalving
  • Tredje bolus 12-24 timer etter kalving og
  • Fjerde bolus 24-48 timer etter kalving

Forebyggelse av subklinisk melkefeber i besetninger uten klinisk melkefeber:

  • Første bolus gis like før eller like etter kalvning
  • Andre bolus gis 12-15 timer etter kalvning

Etterbehandling ved intravenøs kalsiumbehandling gis:

  • Første bolus gis 2-3 timer etter behandlingen
  • Andre bolus gis 12-15 timer senere

Inngis med original bolusinngiver.

DREKTIGHET & LAKTASJON

Kan anvendes under drektighet og laktasjon.

TILBAKEHOLDELSESTID

Storfe: Ingen tilbakeholdelsestid.

FORSIKTIGHET

  • Må ikke gis til liggende ku eller kuer, som allerede viser tegn på melkefeber, da svelgerefleksen kan være påvirket.
  • Skadede boli skal ikke benyttes.