Legemidler
RECEPTFRIT LEGEMIDDEL
Becoplex vet.

Becoplex® vet.

B-vitamin Injeksjonsvæske til storfe, kalv, gris, hund, hest, rev og mink

OM PRODUKTET

Konsentrert B-vitamin-preparat til injeksjon.

PAKNINGER

5 x 100 ml

INDIKASJONER

Storfe, kalv, gris, hund, hest rev og mink:

  • B-avitaminoser og B-hypovitaminoser.
  • Enteritter, stomatitter, dermatitter, anoreksi, anemi, kramper.
  • Svekkelsestilstander og rekonvalesens.
  • Tilskuddsbehandling etter lengre tids kjemoterapeutika- og antibiotikabehandling.

Kalv:

  • Kronisk trommesjuke og diaré.

Hest:

  • Periodisk øyebetennelse.

DOSERING

Dyreart Dosering og indgivelsesmåde
Hest og storfe 15-20 ml (i.m., s.c.)
Kalv og gris 5-10 ml (i.m., s.s.)
Smågris 2 ml (i.m., s.c.)
Hund og rev 2-5 ml (i.m., s.c.)
Mink 1-2 ml (i.m., s.c.)

TILBAKEHOLDELSESTID

0 døgn

HJELP?