19. Jan 2019
Artikkel

Artikler, der understøtter valg af GLME (Gonex) til Canosan

Gonex, er det Grønnleppete musling ekstraktet som det gjort flest studier på, og var det første GLME som ble markedsført til støtte av ledd hos hund og katt.


ARTIKLER som kan bestilles hos oss via e-post:

Review of dietary supplements for the management of osteoarthritis in dogs in studies from 2004 to 2014

Forfattere: Comblain, F., Serisier, S., Barthelemy, N., Balligand, M. and Henrotin, Y.
Publikasjon: J. vet. Pharmacol. Therap. (2015) 39, 1--15. doi: 10.1111/jvp.12251.

 

Improvement of Arthritic Signs in Dogs Fed Green-Lipped Mussel (Perna canaliculus)

Forfattere: Tiffany Linn Bierer and Linh M. Bui
Publikasjon: Nutritional Sciences. J. Nutr. 132: 1634S–1636S, 2002.

 

Vascular mechanisms in osteoarthritis

Forfattere: PA Cheras et. al.
Publikasjon: Australian Centre for Complementary Medicine, Education & Research

 

Evaluating Complementary Therapies for Canine Osteoarthritis
Part I: Green-lipped Mussel (Perna canaliculus)

Forfattere: Anna Hielm-Björkman, Riitta-Mari Tulamo, Hanna Salonen and Marja Raekallio
Publikasjon: eCAM 2009;6(3)365–373

 

A Randomised, double-blinded, Placebo crontrolled Study on the effect of a unique extract of green-lipped mussel (Perna canaliculus) in horses withcronic fetlock lameness attributed to osteoarthritis

Last ned (.PDF)

Authors: J. Cayzer, D. Hedderley S. Gray

Publikasjon: Equine Veterinary Journal ISSN 0425-1644

In vitro modulation of inflammatory cytokine and IgG levels by extracts of Perna canaliculus

Last ned (.PDF)

Authors: Sachin Mani and John W Lawson

Publikasjon: BMC Complementary and Alternative Medicine 2006, 6:1

Clinical efficacy and tolerance of an extract of green-lipped mussel (Perna canaliculus) in dogs presumptively diagnosed with degenerative joint disease

Last ned (.PDF)

Authors: B Pollard, WG Guilford, KL Ankenbauer-Perkins and D Hedderley

Publikasjon: New Zealand Veterinary Journal 54(3), 114-118, 2006
https://doi.org/10.1080/00480169.2006.36622