Publikasjoner
Publikasjon

Artikler, der understøtter valg af GLME (Gonex) til Canosan

Gonex, er det Grønnleppete musling ekstraktet som det gjort flest studier på, og var det første GLME som ble markedsført til støtte av ledd hos hund og katt...

Publikasjon
02. Dec 2018

Brusk beskyttende effekt

Meloxicams effekt på inflammatoriske parametre i forbindelse med eksperinmetel induceret carpitis...

Publikasjon
01. Dec 2018

Klinisk afprøvning af LPPC (Gonex) på kodeledsbetændelse NO

Forside af studie

LPPC (Gonex) viser sig at have significant effect på akut ledbetændelse ved klinisk afprøvning på  kodeled...

Publikasjon
29. Nov 2018

ISFM guidelines for langtidsbehandling av katter med NSAID

Ved langtidsbehandling med NSAID på katt bør man alltid prøve å titrere ned til laveste effektive dose, dette for å minimere risikoen for bivirkninger...

HJELP?