Publikasjoner
Publikasjon

Diagnostik av EMS (Ekvint Metabolt Syndrom) och PPID (Hypofysär Pars Intermedia Dysfuktion) hos häst.

Publikasjon på svensk. Ekvint metabolt syndrom (EMS) och Hypofysär pars intermedia dysfunktion (PPID) är sjukdomar som uppmärksammans alltid mer, och som upplevs öka i den svenska hästpopulationen. Kunskapen om dessa sjukdomskomplex är i dagsläget begränsad, men aktiv forskning pågår för att öka vår kunskap om uppkomst, diagnostik samt behandling av dessa sjukdomar ...

Publikasjon
02. Dec 2018

Informativ oversigtsartikel om PPID

Denne artikel er skrevet af flere af de førende europæiske forskere inden hestens endokrinologi, og tager for sig diagnostik og behandling af PPID...

Publikasjon
02. Dec 2018

Equine Endocrinology Groups anbefalinger vedrørende diagnostik og behandling af PPID

Dette er en gruppe af primært nordamerikanske forskere som regelmæssig kommer med en opdateret anbefaling omkring diagnostik og behandling af hestens endokrine sygdomme.  

HJELP?