Publikasjoner
Publikasjon

Artikler, der understøtter valg af GLME (Gonex) til Canosan

Gonex, er det Grønnleppete musling ekstraktet som det gjort flest studier på, og var det første GLME som ble markedsført til støtte av ledd hos hund og katt...

Publikasjon

Lungeorm (A. abstrusus) hos danske katter

Forekomsten av kattens lungeorm (A. abstrusus) samt kliniske tegn forbundet med infeksjon hos danske katter.

Publikasjon

ISFM consensus guidelines CKD

Praktiske råd og veiledning til diagnostikk og behandling av kronisk nyresykdom hos katt...

Publikasjon

Viacutan, referanse-artikler

Artikler som begrunner valget av ingrediensene i Viacutan, og en studie gjennomført med bruk av Viacutan...

Publikasjon

Gowan-studien

Katter med CKD kan også langtidsbehandles med NSAID.

Publikasjon

Guidelines for vaksinasjon av hund og katt

Vaksineanbefalinger for hund og katt oppsummert av VGG (the Vaccination Guidelines Group), som er en del av WSAVA (World Small Animal Veterinary Association).

Publikasjon

2015 ABCD vaksinasjonsanbefalinger

Vaksinasjonsanbefalinger for katter oppsummert av ABCD (the European Advisory Board on Cat diseases).

Publikasjon
29. Nov 2018

ISFM guidelines for langtidsbehandling av katter med NSAID

Ved langtidsbehandling med NSAID på katt bør man alltid prøve å titrere ned til laveste effektive dose, dette for å minimere risikoen for bivirkninger...

HJELP?