Webinar

Diagnosing kidney diseases in the acutely ill cat

Se Dr. Susan Little snakke om diagnostikk og behandling av akutte nyresykdommer hos katt.

Webinar

Assessment and management of constipation

Se Dr. Susan Little snakke om den nyeste behandlingen av forstoppelse hos katter. 

Webinar

Top tips for management of urethral obstruction

Se Dr. Susan Little snakke om behandling av urinveisobstruksjon.

Webinar

Feline diabetic ketoacidosis: a key-point approach to its management

Se Dr. Yaiza Forcada tale om behandling af diabetisk ketoacidose hos katte.

Webinar

The difficult feline diabetic, how to approach these conundrums in general practice

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om utredning av kompliserte katter med diabetes.

Webinar

Feline acromegaly: How to diagnose it, and what are the current management options

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om akromegali hos katter og hvilke behandlingsmuligheter som finnes.

Webinar

Home monitoring of the diabetic cat – how to bring diabetes monitoring in to the 21st century

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om hjemmemonitorering av katter med diabetes. Hun går bl.a. hvordan samarbeidet med katteeieren tilpasses den enkelte eiers mulighet for overvåkning.

Webinar

Management of feline diabetes: goals for good quality of life for the patient, the vet and the owner

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om langtidsbehandling av diabetes hos katt, slik at det blir gjort best mulig for katten, eier og veterinæren.  

Webinar

Pancreatitis in the feline diabetic: what do we know? How can we best manage it?

Se Dr. Yaiza Forcada snakke om pankreatitt hos katter med diabetes

Webinar

Observasjon av kalvingsområdet

Observasjon av kalvingsområdet

I videoene på denne siden vil du kunne finne inspirasjon til vigtige elementer i kalveoppdrettet.

HJELP?