Nyhet

Ny Podcast serie: "Meet the expert"

Meet the experts

Kære kollega   Vi er glade for at introducere dig til en ny podcast serie ”Meet the expert” om svineproduktion og management, hvor de første afsnit netop er lanceret.   “Meet the Expert”  konceptet er non-scripted interviewstil, hvor globale eksperte

Nyhet

Kalender for 2020 kan bestilles nå!

I år igjen ønsker vi å tilby dere kalenderbøkene våre. Det er en måte for oss å si takk for alle de positive møtene vi har hatt sammen med dere og deres kunder i løpet av året. Du må være logget inn på portalen for å se og bestille kalenderen.

Kurs
11 NOV

Juniorkursus Gris 2019 - Fremtidens svineproduktion

-
Silkeborg Vandrehjem, Åhavevej 55, 8600 Silkeborg

Velkommen til fremtidens svineproduktion! Gå ikke glip af dette inspirerende og udviklende kursus specielt til unge svinedyrlæger og studerende hvor temaet er fremtidens svineproduktion. Kurset byder blandt andet på besætningsbesøg, virksomhedsbesøg, forelæsninger og workshops. Se hele programmet i den vedlagte fil. Tidspunkt: Mandag 11. november til fredag 15. november Lokalitet: Silkeborg Vandrehjem Deltagergebyr:  Dyrlæger: 4500 DKK pr. pers. (ekskl. moms) Studerende: 1500 DKK pr. pers. (inkl. moms) Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er fredag den 11. oktober 2019

Nyhet

Kan järnbrist vid avvänjningen ge mer avvänjningsdiarre?

I ett samarbete mellan Kanada, Norge, Danmark och USA undersöktes om järnbrist vid avvänjningen gav grisarna sämre möjlighet att bekämpa avvänjningsdiarré.

Nyhet

Afslutning på Juniorkursus 2018

Juniorkursus GRIS 2018 er netop afsluttet 19 engagerede kursister fra Danmark og Sverige deltog i det 5 dage lange program på Silkeborg Vandrehjem.  På kurset har de hørt om livet som svinepraktiserende dyrlæge.

Nyhet

Effekten av tracheobronkial-svabbar och andra diagnostiska undersökningar på den endokrina stressen hos grisar

Studien syftade till att utvärdera stress hos grisar vid provtagning med tracheobronkial-svabbar (TBS) i jämförelse med nässvabb (NS) eller att bara bremsa (B).  Man mätte kortisol i blod och saliv samt katekolaminer i blod före och efter hantering/

Nyhet

Hemoglobinkoncentrationer i relation till reproduktionsstadie och ålder hos suggor

Suggors järnbehov och hemoglobinvärde är vanligen ignorerat inom grisproduktionen.

Nyhet

Evaluation of drinking behavior of nursery piglets

Det finns vaccin som ges via dricksvattensystemet.  Men vid vissa tillfällen är vattensystemet inte lämpligt för administrering av vaccin. I dessa fall kan användandet av fodertråget vara ett alternativ.

Nyhet

Examination of ilea collected at slaughter for diagnosing porcine proliferative enteritis (PPE)

PPE orsakas av Lawsonia intracellularis (LI). Ofta utvecklas sjukdomen subkliniskt, vilket gör det svårt att säkerställa att LI är orsaken till dåliga produktionsresultat.

Nyhet

Kan ornelugt reduceres ved vaccination mod Lawsonia intracellularis?

På IPVS 2018 præsenteredes en japansk case report af Ishikawa et al. En integreret japansk besætning på 500 søer oplevede problemer med blodig diarré og pludselige dødsfald ved  store slagtesvin tydende på proliferativ haemorrhagisk enteropathi (PHE